images

Identitas


LAMBANG

  • Bulat merah adalah semangat juang.
  • Pucuk daun Hijau melambangkan Tunas generasi penerus yang menuju cita-cita.
  • 1/2 Lingkaran Biru merupakan pelangi dengan pedalaman dan keluasan pandangan dan cita-cita.
  • Pranata Indonesia nama Insitusi.
  • Lingkaran kesatuan dinamisasi gerak.
  • Kotak kecil merupakan Kiblat kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan akhir dari semua perjuangan.

   

  MAKNA KESELURUHAN

  STMIK, STBA, dan ASM Pranata Indonesia merupakan wadah pembinaan Kader Masyarakat Ilmiah sesuai dengan cita - cita Pendidikan dengan dilandasi oleh semangat juang pendidikan untuk menghantarkan generasi bangsa yang berwawasan luas sehingga diharapkan akan menjadi insan yang sejahtera lahir dan batin serta selamat dunia akhirat.