Komponen / Lambang

Lambang Institusi

  1. Kotak kecil merupakan kiblat kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan akhir dari semua perjuangan
  2. Bulat merah adalah semangat juang
  3. Pucuk daun Hijau melambangkan tunas generasi penerus yang menuju cita-cita
  4. Setengah lingkaran Biru merupakan pelangi dengan kedalaman dan keluasan pandangan dan cita-cita
  5. Pranata Indonesia nama Institusi
  6. Lingkaran kesatuan dinamisasi gerak